Psalmen meditatief
PDF Afdrukken E-mailadresPsalm 2


wat beweegt en verwart de volkeren?
welke luchtkastelen bouwen zij?
welke ijdelheid zoeken zij?


machthebbers spannen samen in macht
zij zoeken strijd

Hij die troont in de hemel is ontzet
over dit kwaad van mensen
Hij die neerziet uit de hemel lacht

Hij zoekt de weg van 'de Gezalfde'.

Hij zal verbrijzelen het recht van de sterkste

En vernietigen alle samenspanning van macht

opdat machthebbers zich bekeren

ik wil mij richten op deze weg

een angstig blij avontuur

in vrede schuilend onder Zijn hoede.Korte toelichting:
Als grote voorbeeld van de rechte weg in psalm 1 wordt ons in psalm 2 de Zoon van Allerhoogste genoemd. 'Mijn Zoon zijt Gij ... welzalig allen die bij Hem schuilen'. In eerste lezing is dat David. Wij herkennen daarin de gestalte van Jezus, de zoon van David. De gezalfde die ons voorgaat en ons oproept hem te volgen.


Tekst uit de Nieuwe BijbelVertaling

1 Waartoe leidt het woeden van de volken, het rumoer van de naties? Tot niets. 2 De koningen van de aarde komen in verzet, de wereldmachten spannen samen tegen de HEER en zijn gezalfde: 3 ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’  4 Die in de hemel troont lacht, de Heer spot met hen. 5 Dan spreekt hij tot hen in woede, en zijn toorn verbijstert hen: 6 ‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.’ 7 Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt. 8 Vraag het mij en ik geef je de volken in bezit, de einden der aarde in eigendom. 9 Jij kunt ze breken met een ijzeren staf, ze stukslaan als een aarden pot.’ 10 Daarom, koningen, wees verstandig, wees gewaarschuwd, leiders van de aarde. 11 Onderwerp u, toon de HEER uw ontzag, breng hem bevend uw hulde. 12 Bewijs eer aan zijn zoon met een kus, anders ontvlamt zijn woede, en uw weg loopt dood, want bij het geringste ontsteekt hij in toorn. Gelukkig wie schuilen bij hem

 
«StartVorige12345VolgendeEinde»

Pagina 5 van 5