Kerkdiensten
PDF Afdrukken E-mailadres

Tenzij anders vermeld, beginnen alle diensten om 10.00 uur en na afloop drinken we samen koffie.

Onze diensten zijn rechtstreeks te beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. De liturgie van de rechtstreekse dienst kunt u hier downloaden.


2019

Vanaf nu zullen de 2e en 4e zondag van de maand gezamenlijk worden gevierd met de gemeente in de Credokerk. Behalve als er een bijzondere dienst is, dan zijn we in de Vredeskerk. Achter de datum staat in het vervolg VK (= Vredeskerk) of CK (= Credokerk). In januari is de Oecumenische viering in de Kruisvindingkerk.


06 - 01  VK  ds. Fokje Wierdsma; dienst met doven; om 09.30 uur nieuwjaarsbegroeting

13 - 01  CK  pastor Guus Ruijl

20 - 01  KV  ds. Fokje Wierdsma / priester Frans Wijnen; Oecumenische dienst/eucharistie; begin week Gebed van de Eenheid

27 - 01  CK  ds. Fokje Wierdsma; afsluiting week van Gebed van de Eenheid


03 - 02  VK  ds. Marius van der Sar

10 - 02  VK  pastor Guus Ruijl; aansluitend om 11.45 uur Klassiek op Zuid

17 - 02  VK  ds. Anja Matser

24 - 02  CK  pastor Guus Ruijl