Afdrukken E-mailadres

Straatkinderen- en wezen project Soweto - 2011

                                                      alt

De St.Andrew’s church ( in het Nederlands: Andreas-kerk)
Het is een oecumenische kerk die juist de verworpen, verguisde en vergeten werkloze arbeidersmassa’s een heenkomen biedt. Het gebouw is een van de oudste in Johannesburg en staat aan de rand van de binnenstad. De kerk is inmiddels uitgegroeid tot een netwerkcentrum van ruim 20 andere kerken en christelijk sociaal maatschappelijk organisaties, verspreid over de stad en over Soweto. Allemaal zijn ze even arm, maar als leden kunnen zij sámen veel doen en ontwikkelen.


Township

Een gebied van een stad, waar langdurig werklozen en armen heel dicht bij en op elkaar in krotten leven, heet in Zuid-Afrika een township. De township bij Johannesburg heet Soweto; hier leven veel straat- en weeskinderen. Gelukkig worden zij door een groep vrouwen heel goed opgevangen. Op initiatief onder andere van het Nederlandse echtpaar Lensink wordt gezorgd dat zij een dak boven het hoofd, eten en onderwijs krijgen. Ook wordt kleding voor de kinderen genaaid. Het is daar gebruikelijk dat de kinderen een schooluniform dragen, zodat zij qua uiterlijk allemaal gelijk zijn.                                                                                              het echtpaar Lensinkalt              alt  

   Kinderen in schooluniform                                                         Kinderkerkkoor                                        

                                    alt                alt

                                                     Township                                                                                           Vondelingenloket

Hulp uit Nederland
Het is te begrijpen dat zo’n organisatie, want dat wordt het al gauw wil alles goed verlopen, veel nodig heeft. Op een paar plaatsen in Nederland, o.a. in Zuidwolde en Rotterdam, wordt door acties en collectes geld ingezameld. Ds. L. Krϋger, zelf afkomstig uit Zuid-Afrika en predikant in de Koningskerk te Rotterdam, gaat jaarlijks met een groep naar zijn vaderland en brengt dan ook altijd weer een bezoek aan de mensen die dit project uitvoeren.


alt             alt      alt   

Joop Lensink met 'zijn' kinderen                                          Winkeltje in de township                                                           Marktkraam in de township

                   alt            alt

Levenslust
Opvallend is de blijheid waarmee velen daar in het leven staan. Ze begroeten uitbundig, dansen, zingen, dragen kleurrijke kleding; kortom zijn opgewekt en stralen, ondanks hun armoede, een geweldige levenslust uit.


alt                                   alt

                                                     alt


Een kleurig wandkleed in de vredeskerk

Al  jaren lang voert Jaap Kok samen met zijn vrouw Janny actie om steun te organiseren voor dit project. Dit voorjaar hebben Gerda den Dunnen en Ingrid Kranenburg het project bezocht tijdens een reis met ds Krüger.
De kleur en de levenslust die zij daar ontmoetten hebben zij meegenomen in de vorm van een wandkleed. Samen met Jaap Kok hebben zij dit kleed  aangeboden aan onze gemeente. De kerkenraad was enthousiast. Het kleed heeft met nadere toelichting en foto’s een plek gekregen in de Vredeskerk.

Giften voor dit project zijn welkom op rek.nr. 62 77 61 t.n.v. Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid te Rotterdam, o.v.v. Soweto.