Nieuwsbrief

wijkgemeente Vreewijk – Feijenoord – Hillesluis

In de nieuwsbrief staan de bijzondere activiteiten en teksten van bezinning, aangevuld met preekrooster en activiteitenoverzicht. Verschijnt eenmaal per drie weken, in de zomer eenmaal per 6 weken.
Reacties en suggesties zijn altijd welkom.