PDF Afdrukken E-mailadres


Psalm 1

als een boom wil jij zijn
als een boom met wortels aan stromend water
gevoed door de Bron van alle leven


je ziet hoe mensen elkaar klein maken - je doet er niet aan mee
je ziet hoe mensen elkaar verachten - je doet er niet aan mee
je ziet hoe mensen elkaar negeren - je doet er niet aan mee
je ziet hoe mensen oordelen en veroordelen - je doet er niet aan mee

je weet: het zal verwaaien op de wind
hun weg zal vergaan

je zoekt naar het goede
je zoekt naar oprechtheid
je zoekt naar betrouwbaarheid
je zoekt naar rechtvaardigheid
samen met allen die willen leven
naar de bedoelingen van de Allerhoogste

… een boom met wortels aan stromend water


Korte toelichting:
De opening van het boek van de psalmen gaat over de twee wegen.
Temidden van alle kronkelpaden in het leven klinkt de oproep te zoeken naar de rechte weg. Zoek de vruchtbare weg, 'als een boom aan waterstromen geplant die vrucht draagt op zijn tijd'. Dit wordt gezet tegenover de weg van hen die leven alsof er God noch gebod bestaat, de 'goddelozen'. Hun weg zal uiteindelijk verwaaien als kaf op de wind. Wie zichzelf kent zal weten dat ieder mens beide wegen in z'n leven en geloven tegenkomt. Niemand is een heilige.


Tekst uit de Nieuwe BijbelVertaling:
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, 2 maar vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. 3 Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. 4 Zo niet de wettelozen! Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. 5 Wettelozen houden niet stand waar recht heerst, zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. 6 De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen, de weg van de wettelozen loopt dood.